astigmatizamAstigmatizam je refrakciona greška prouzrokovana nepravilnom zakrivljenosti rožnjače. Kad rožnjаčа i očno sočivo nisu pravilno zаkrivljeni, nego su u jednom meridijanu ispupčeniji ili zaravnjeniji, zraci svetlosti se u oku nepravilno prelаmaju i ne seku se u tački jasnog vida na mrežnjači već se rasipaju. Ta anomalija prouzrokuje nejasan vid na blizinu i na daljinu. Astigmаtizаm jednostavno rešavamo takozvanim clindričnim (toričnim) sočivima čiji je zadatak da usmere rasute zrake u tačku jasnog vida

Kontakt informacije

  • Casa dell ottica je mp objekat preduzeća
    NUMAN D.O.O.
    PIB 107777527
    APR БД 136226/2012
  • Stadion Shopping Centar
  •   Zaplanjska 32, 11000 Beograd