dalekovidostHypermetropia - dalekovidost je refrakciona greška kod koje zraci svetlosti padaju u fokus iza mrežnjače. Dalekovida osoba može imati zamagljen vid kada se gledaju objekti blizu njih, i jasniji kada gledaju na objekte u daljini. Postavljanjem konveksnog (plus) sočiva ispred hypermetropnog oka, slika se pomakne i ispravno fokusira na mrežnjači.

Presbyopia – staračka dalekovidost je stanje koje se pojavljuje posle 45. godine života, zbog gubitka elastičnosti sočiva i slabljenja akomodacionog aparata oka. Praćena je lošijom vidnom oštrinom na blizinu i nemogućnošću čitanja sitnih slova. Koriguje se naočarima i/ili multifokalnim kontaktnim sočivima.

Kontakt informacije

  • Stadion Shopping Centar
  •   Zaplanjska 32, 11000 Beograd
  • TC Banjica, lok 32
  •   Paunova 24, 11000 Beograd