kratkovidnostMyopia je termin koji se koristi za definisanje kratkovidosti. Kratkovidost je refrakciona greška kod koje zraci svetlosti padaju u fokus ispred mrežnjače. Kratkovidi ljudi ne mogu jasno da vide udaljene predmete, a na blizinu vide relativno dobro. Kratkovidost ćemo lako ispraviti pomoću dioptrijskih naočara ili kontaktnih sočiva posebno dizajniranih kako bi neutralisali učinak. Konkavno sočivo (minusno) ispred kratkovidog oka, pomera sliku nazad na mrežnjaču i samim tim pojašnjava sliku.

Kontakt informacije

  • Casa dell ottica je mp objekat preduzeća
    NUMAN D.O.O.
    PIB 107777527
    APR БД 136226/2012
  • Stadion Shopping Centar
  •   Zaplanjska 32, 11000 Beograd